Finalistki

Pierwsza Edycja

Dziewczyńskie Centrum Mocy

LAUREATKA PIERWSZEJ EDYCJI
Dziewczyńskie Centrum Mocy to miejsce dla każdej dziewczyny i dla osób, które są ich sojuszni/cz/kami, dziewczyny będą miały wpływ na to, jak wygląda i co się w nim dzieje, będą współdecydować o wszystkim. Tu każda może być sobą i budować własną moc, odkrywać swoje siły i odwagę, doświadczać skuteczności i wpływu, a także budować porozumienie i solidarność z...

...more
Hacking Carrots

Projekt pt. „Hacking Carrots” ma na celu obnażenie stereotypu,  jakoby dysproporcja kobiet w sektorze IT wiązała się z ich brakiem odpowiednich zdolności czy kompetencji. Ma zwrócić uwagę na to, iż kobiety współtworzą świat technologii informacyjnych na równi z mężczyznami. Projekt składa się z maratonu programowania, podczas którego uczestnicy będą szukać odpowiedzi na 12 zagadnień...

...more
Dzieciaki z Mocą

Projekt Fundacji „Dzieciaki z Mocą” objął warsztatami ponad 170 dzieci z drugich klas szkół podstawowych. Organizatorzy pragną przeprowadzić taki program w 100 szkołach rocznie, a także opracować warsztaty dla dziewczynek w okresie dojrzewania,  które następnie wprowadzą  jako zajęcia do lokalnych domów kultury. ​

...more

LAUREATKA PIERWSZEJ EDYCJI
Fundacja chce podjąć pracę z  grupami kobiet z województwa śląskiego. Inicjatywa ta, ma za zadanie zwiększyć poziom świadomości kobiet i doprowadzić do rozwoju inicjatyw kobiecych opartych na organizowaniu społecznościowym. Uczestniczki projektu posiadają całkowitą autonomię, podejmując samodzielne decyzje na każdym z etapów projektu: zarówno przy wyborze...

...more

Inicjatywa kieruje się ideą wspierania i wzmacniania kobiet mieszkających na wsi, tak aby mogły zostać przyszłymi liderkami zarówno społecznymi, jak i  politycznymi w regionie. Ma także na celu rozwój lokalnej społeczności w oparciu o współpracę kobiet z odmiennym doświadczeniem zawodowym, co stanowi platformę do sieciowania i wspierania członkiń oraz tworzenia innowacji i budowania kreatywnej...

...more

LAUREATKA PIERWSZEJ EDYCJI
„Siostry Rzeki” to kampania społeczna w obronie Wisły oraz polskich rzek przed planami regulacji i przegradzania. Problem ich ochrony jest tematem praktycznie nieistniejącym w świadomości obywateli naszego kraju. Akcja zaprasza do udziału kobiety z całej Polski i symbolicznego, performatywnego wypowiedzenia się w obronie własnych, lokalnych rzek. Elementem...

...more
Karioka Girls Rock Camp

Karioka Girls Rock Camp to długofalowy projekt edukacyjny, polegający na organizowaniu muzycznych obozów dla dziewcząt, prowadzeniu działań promocyjnych i zaszczepianiu idei Girls Rock Camp w Polsce. Uczestniczki nabywają umiejętność grania i tworzenia muzyki, ale głębszą ideą projektu jest wzmacnianie pozycji dziewczyn i kobiet w społeczeństwie za pomocą narzędzi edukacji muzycznej i...

...more
Gerda szuka Kaja

LAUREATKA PIERWSZEJ EDYCJI
W dobie prymu i monopolu męskich bohaterów, „Teatr Grodzki” w swojej inicjatywie chce podkreślić historię niezwykle dzielnej dziewczynki o silnej osobowości – Gerdy. „Gerda szuka Kaja” to pomysł  przygotowania gry, która łączy specyfikę teatru z edukacyjną formą rozrywki i działa na rzecz strategii wzmacniania dziewcząt. Będą w niej elementy budowania postaci...

...more

Inicjatywą Stowarzyszenia jest stworzenie grupy wsparcia dla kobiet z powiatu malborskiego. Grupę docelową stanowią kobiety, którym z uwagi na brak kompetencji wychowawczych czy też widoczne zaniedbania w tej kwestii zagraża odebranie dzieci do pieczy zastępczej. Poprzez kompleksowy cykl szkoleń i warsztatów angażujących wielorakie podmioty, kobiety zyskają merytoryczne wsparcie, motywację do...

...more

Druga Edycja

Psychologia w zawodach pomocowych – psychologiczne i społeczne wzmocnienie kobiet wspierających zawodowo osoby zależne/nieporadne/chore/starsze.

Psychologia dla zawodów pomocowych – nasz projekt ma na celu dać konkretne wsparcie osobom, które zawodowo wspierają inne osoby i w jej czasie mogą mieć do czynienia z sytuacjami zagrożenia życia swoich podopiecznych (min pogorszenie stanu zdrowia, stany nagłe, zgony). Zdecydowana większość osób pracujących w zawodach pomocowych to kobiety, dlatego nasz projekt ma na celu wzmocnić je, dać im...

...more
A Ty jak miałaś?

WYRÓŻNIENIE DRUGIEJ EDYCJI
Inicjatywa Fundacji Dziewuchy Dziewuchom skupia się na stworzeniu serii filmików instruktażowych pomocnych w ćwiczeniu reakcji na niekomfortowe sytuacjach, z którymi na co dzień spotykają się dziewczyny i kobiety. Planujemy zorganizować warsztaty dla uczestniczek, które chcą poćwiczyć wyrażanie swojej asertywności, a następnie wspólnymi siłami stworzyć zestaw...

...more
Koła Gospodyń Wiejskich – współpraca i rozwój!

Koła Gospodyń Wiejskich to wspaniałe organizacje, które mogłyby być motorem życia społecznego wsi, ale potrzebują wsparcia, współpracy i rozwoju. W ramach inicjatywy chcemy zmienić stereotypowe postrzeganie Kół Gospodyń Wiejskich, zwiększyć udział kobiet w samorządzie, życiu politycznym i społecznym. Pomysł na projekt opiera się wsparciu rozwoju KGW w 3 wymiarach- wsparcia osobistego liderek...

...more
RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek

LAUREATKA DRUGIEJ EDYCJI
RegenerAkcja dla zmęczonych aktywistek to miejsce, w którym zmęczone i wypalone aktywistki będą mogły odpoczywać, wzmacniać się i regenerować. To przestrzeń na dzielenie się doświadczeniami i odbudowę więzi między kobietami – więzi naruszonych przez dyskryminację i seksizm. RegenerAkcja to także kompleksowy model pracy, który uwzględnia specyfikę doświadczenia...

...more
Mocne ze wsi

Celem programu “Mocne ze wsi” jest budowanie pozytywnego wizerunku mieszkanek wsi, kobiet wyjątkowych i przedsiębiorczych, często niedocenianych i niezauważanych – cichych bohaterek lokalnych społeczności.
Współczesna mieszkanka wsi pracę zawodową łączy z działaniami w swoim gospodarstwie, a przede wszystkim działa społecznie na rzecz swojej małej ojczyzny przekuwając tradycję w...

...more
KobieTY

Projekt multimedialny, obejmujący docelowo swoim zasięgiem streaming internetowy, typu premium (serial fabularny), prasę, telewizję, social media, którego celem jest pokazanie, jak krzywdzące w dzisiejszym świecie są najbardziej rozpoznawalne stereotypy w które wtłaczane są kobiety; takie w których przejrzy się każdy z nas. Celem projektu jest dekonstrukcja najbardziej krzywdzących kalek,...

...more

LAUREATKA DRUGIEJ EDYCJI
SZTAMA to kilkuosobowa inicjatywa stworzenia programu edukacyjnego dla chłopców, tych mniejszych i tych prawie dorosłych. Chcemy pokazać chłopakom, że nie muszą podążać za społecznie im narzucanym wzorcem męskości kojarzonej z dominacją, przemocą i agresją. Nasz program ma wspierać ich w procesie odchodzenia od wzorca agresywnej męskości i zmniejszania ryzyka...

...more
Ogrodowe SPA dla mam osób niepełnosprawnych

LAUREATKA DRUGIEJ EDYCJI
Inicjatywa skupia się na kobietach, które na co dzień cały swój czas poświęcają opiece nad innymi. Organizatorki tworzą jednodniowe, ogrodowe SPA dla mam dzieci z niepełnosprawnościami – bezpieczną przestrzeń dbania o ciało i duszę. A do mam, które nie mogą sobie pozwolić na wyjście z domu, dojedzie SPA latające – masaż, makijaż czy głęboki relaks, czyli chwile...

...more
Opowiedz/o/sobie

Stowarzyszenie Sistrum – Przestrzeń Kultury Lesbijskiej* (gwiazdka włącza wszelkie formy kobiecej nieheteronormatywności) zostało założone w 2017 roku przez kobiety od lat działające na rzecz społeczności LGBTQ+. W finale Ashoki Sistrum znalazło się z propozycją projektu filmowego „Opowiedz/o/sobie”, którego celem jest przekazanie grupie kobiet nieheteronormatywnych narzędzi potrzebnych do...

...more
Szajnujemy rzeczywistość: LUSTro

LAUREATKA DRUGIEJ EDYCJI
Jeden z tekstów opublikowanych w numerze „Lustro” w naszym internetowym magazynie „Szajn” mówi o tym, jak jego autorka po raz pierwszy postanowiła obejrzeć swoją waginę w lusterku. Ze zdziwieniem odkryła wtedy, jak wielu rzeczy nie wie o swoim ciele, jak wydaje się jej ono tajemnicze i trudne do zaakceptowania. Lata tabuizowania i nadzorowania kobiecego ciała...

...more

Trzecia Edycja

Kobiecość, męskość – wszystko GRA. Gra o równości płci

Czy kobiety i mężczyźni mają równe prawa? W teorii tak, a jak jest w praktyce? Jak często w życiu zdarzają się sytuacje, gdy mężczyźni i kobiety spotykają się z różnym traktowaniem, z różnymi oczekiwaniami, z różnymi ocenami. Jakie są konsekwencje takich nierówności? Zagraj z nami w grę planszową o równości płci pt. „Kobiecość, męskość – wszystko gra” opracowaną przez stowarzyszenie...

...more

Dziewczyna w spektrum to inicjatywa wspierająca dziewczyny i kobiety w spektrum autyzmu, tworząca dla nich bezpieczną przestrzeń. Inicjatywa będzie oferować dziewczynom i kobietom w spektrum autyzmu działania mające na celu wzmocnienie ich poczucia sprawczości i podmiotowości, rozwijanie swoich pasji, mentoring, działania samopomocowe i samorzecznicze. Będzie osłabiać stereotypy na temat...

...more
Bojka

Feministyczny kolektyw nurkowy Bojka, to inicjatywa opierająca się o zasady ekologicznego feminizmu politycznego. Grupa skupia dziewczyny o różnym stopniu sprawności. Ich działania oscylują pomiędzy przeciwdziałaniem dyskryminacji kobiet wynikającej z systemu patriarchalno-kapitalistycznego, walką o lokalne środowisko wodne (ze szczególnym uwzględnieniem rafy koralowej, gdyż tam zamieszkują...

...more
MOCne Razem

Założycielki fundacji bazują na własnych doświadczeniach z okresu służby, dzięki czemu są wstanie precyzyjnie wskazać newralgiczne punkty całego systemu. Fundacja w swoich działaniach poza wsparciem prawnym, psychologicznym i szkoleniowym dla ofiar mobbingu w służbach mundurowych, chce również zainicjować zmiany systemowe, proceduralne oraz określić  standardy, które gwarantowałyby wzajemny...

...more
Działamy razem – sieć antyprzemocowych ekspertek – uchodźczyń

Fundacja Droga Kobiet to młoda organizacja założona przez grupę feministek współpracujących ze sobą od kilku lat. Zawodowo i aktywistycznie działamy w obszarze prouchodźczym oraz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. W projekcie rozwijamy nasze najważniejsze cele, czyli wzmacnianie uchodźczyń i migrantek (dorosłych i dziewczynek oraz nastolatek, w ośrodkach dla uchodźców i poza nimi)....

...more
Antyprzemocowa Sieć Kobiet

Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od 2013r. Chcemy lepiej i skuteczniej przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i dziewcząt na poziomie lokalnym. Pomoże nam w tym rozszerzenie sieci o kolejne działaczki,  wzmocnienie...

...more
Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie

Gdzie kobiety głosu nie mają? W polskim sporcie! Tylko 10 % członków zarządów związków sportowych w Polsce stanowią kobiety! I nie ma w zasadzie znaczenia dyscyplina! Dlaczego chcemy i uprawiamy sport, ale nim nie zarządzamy? Dlaczego tak mało nas kontynuuje pasję sportową w zawodzie trenerki, menadżerki klubu sportowego, sędziny, fizjoterapeutki? Nasza inicjatywa poszuka odpowiedzi na te...

...more
Babska Korba

Babska Korba jest inicjatywą kolarską prowadzoną przez Ala Ma Koła. Po pierwsze promuje ona tę dyscyplinę sportu wśród kobiet, po drugie - kobiecą samodzielność podczas wypraw rowerowych. Chcemy uczyć samodzielności podczas wypraw rowerowych: jak naprawić rower, gdzie i jak szukać noclegu, jaki sprzęt ze sobą zabrać. Celem inicjatywy jest wyrównanie szans między dziewczynami i chłopakami w...

...more
„PELVIC Power”- poskromnienie cewki

Od 2007 roku działamy i walczymy ze stereotypowym postrzeganiem kobiet na wsi wyłącznie jako gospodynie domowe. Promujemy ich wszechstronny rozwój oraz otwieramy drzwi, tam, gdzie wydaje im się że, to nie ich świat i nie ich potrzeby. Liczymy prawie 200 kobiet w różnym wieku, o różnym statusie, ale identycznych potrzebach: szacunku, godności i równości. Naszym celem jest realizacja projektu „...

...more
#shecan

#SheCAN to różnorodne działania, głównie dla nastolatek, skupione wokół ulicznego rapu i seksizmu/mizoginii, które można bardzo często w nim usłyszeć. Łączymy warsztaty wzmacniające dziewczynki i dziewczyny (trening asertywności, umiejętności reagowania na seksizm, porozumienie bez przemocy) z działaniami twórczymi. W czasie naszych spotkań z nastolatkami m.in. w świetlicach i MOS-ach...

...more