Home

Program Hello Entrepreneurship jest nową inicjatywą ekosystemową realizowana przez Ashokę w Polsce dzięki wsparciu Citi Faoundation i Fundacji im. L. Kronenberga. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorczości społecznej migrantów i migrantek w Polsce, aby ich talent i ciężka praca przyczyniły się do ogólnego dobrobytu, a także sukcesu społecznego i gospodarczego Polski.

Zależy nam, aby program przyczynił się do stworzenia długofalowego i kompleksowego systemu wsparcia migrantów i migrantek w Polsce, w tym obszarze, poprzez implementacje przyjaznych polityk i funduszy umożliwiających powstanie migranckich przedsiębiorstw społecznych.

Program Hello Entrepreneurship jest częścią większego programu Hello Europe realizowanego przez Ashokę w dziesięciu krajach Unii Europejskiej oraz w Turcji.

Więcej na stronie:www.hello-europe.eu

 

WzmocniONE to program wspierania inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału i budowaniu poczucia sprawczości. Tym samym chcemy przyczynić się do budowania społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równa.

W dzisiejszych realiach kobietom trudno uwierzyć w siebie, trudno im się przebić w różnych sferach życia, wciąż pokutują niekorzystne dla nich stereotypy i tradycyjny podział ról. Obywatelom trudno jest wyjść z utartych schematów. Tymczasem jesteśmy pewni, że bardziej aktywny udział kobiet w życiu publicznym, społecznym, biznesowym jest niezbędny dla tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesności.

Wzmocnienie pozycji kobiet jest również jednym z celów rozwojowych...

więcej

AKTUALNOŚCI

małgosia_w.jpg

Jury po długich obradach wybrało 10 finalistek Programu WzmocniONE!

Przedstawione inicjatywy na tym etapie otrzymują od nas:
- wsparcie doradcze i edukacyjne
- zaproszenie na warsztaty i wydarzenia sieciujące z innymi inicjatywami ze społeczności WzmocniONYch
- wsparcie finansowe w wysokości do 4.000 PLN na pilotaż działania
- możliwość ubiegania się o główne wsparcie finansowe w wysokości 40.000 PLN

Kopia Kopia Wzmocnione - Facebook karuzela 2-10 zdjęć 1200x1200.png

Mamy to, publikujemy listę inicjatyw, które zapraszamy do drugiego etapu konkursu! Po wielu godzinach obrad, Jury wybrało 26 inicjatyw, z którymi spotkamy się w przyszłym tygodniu na rozmowach online. Serdecznie gratulujemy wszystkim organizacjom i grupom.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie aplikacji. zgłoszenia swoich pomysłów! Doceniamy wszystkie działania na rzecz budowania równej godności płci.

Kopia Wzmocnione - tło wydarzenie animacja.png

Już po raz czwarty zapraszamy Was do zgłoszenia inicjatywy do Programu WzmocniONE. Jest on skierowany do osób, których działania mają na celu budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. Inicjatorami programu #WzmocniONE są Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego oraz spółka Magovox.

Pierwsza Edycja

Druga Edycja

Trzecia Edycja