O NAS

IMG_6228.JPG

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING wymyślił członek Ashoki Casey Fenton.

W Ashoce wiemy, żeby osiągnąć coś trwałego potrzeba zaangażowania wielu osób i organizacji. Nasi partnerzy na całym świecie, tacy jak Citi Foundation,  Boehringer Ingelheim, 3M, Intel, LEGO, C&A rozumieją i podzielają wizję Ashoki; wizję świata, w którym każdy może dokonać zmiany na lepsze.

Więcej na stronach: www.ashoka-cee.org/poland/ oraz www.ashoka.org

 

 

 

MAGOVOX to spółka powołana do życia przez Małgosię Rutkowską, która tym samym przekazała swoje prywatne środki pieniężne na realizację różnych celów społecznych. Magovox to jej głos.
Główną misją spółki jest budowanie społeczeństwa świadomych obywateli, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie i realizują drzemiący w nich potencjał. Magovox wychodzi z założenia, że relacje oparte na zaufaniu i zasadzie równej godności są możliwe między ludźmi o zdrowym poczuciu własnej wartości.
Główny nacisk jest kładziony na projekty wzmacniające dzieci i kobiety -głównie takie, które niosą trwałą zmianę i są obliczone na długą metę.
Magovox współpracuje z takimi organizacjami jak np. Fundacja Ashoka, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Familylab Polska czy Watchdog Polska.

Więcej na stronie: www.magovox.pl

Organizers

Agata jest związana z Ashoką od 2001 roku, kiedy została wybrana jako Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów, jako sposobu wzmacniania organizacji pozarządowych....

...more

W Ashoce od grudnia 2018 roku, odpowiada za program WzmocniONE, który ma na celu wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety w realizowaniu swojego potencjału oraz budowaniu poczucia sprawczości. Odpowiada również za działania w ramach programu Tackle Fuel Poverty na terenie Polski.

Martyna jest trenerką, koordynatorką projektów, organizatorką społeczności. Ceni sobie pracę z ludźmi i...

...more

Małgorzata od 2005 prowadzi również Fundację Amicis, która niesie pomoc najbardziej potrzebującym i bezradnym członkom społeczeństwa. Pomysłodawczyni corocznych akcji mikołajkowo – świątecznych i paczek...

...more

Małgorzata dołączyła do zespołu  spółki MagoVox we wrześniu 2018 roku. Koordynuje współpracę MagoVoxu-u z Ashoką przy realizacji programu WzmocniONE. Odpowiada również za jego stronę finansową. Od wielu lat zawodowo związana z grupą AMICA. Obecnie w zarządzie spółki IMMOBILIO SA. Prywatnie: pasjonatka żeglarstwa,  miłośniczka podróży i poznawania nowych ludzi.

...more