Harmonogram WzmocniONE 2021

12 lutego – rozpoczęcie nadsyłania zgłoszeń inicjatyw
8 marca – zamknięcie nadsyłania zgłoszeń inicjatyw
15 kwietnia – ogłoszenie inicjatyw zaproszony do etapu rozmów online
30 kwietnia – ogłoszenie dziesięciu Finalistek Programu WzmocniONE
5 maja – spotkanie Finalistek (online)
19-20 maja – spotkanie Finalistek (offline)
czerwiec- wrzesień – wsparcie edukacyjne, doradcze, przeprowadzenie pilotaży, działań w obszarze kamieni milowych
11-12 września – spotkanie Finalistek wszystkich edycji
26 października – Finał czwartej edycji Programu WzmocniONE